fietsafstelling

Neem contact met ons op
voor meer informatie.

Fietsafstelling

Na een grondige analyse van de informatie verkregen uit het lichamelijk onderzoek, de voetafdruk en de fietsanalyse worden er indien nodig aanpassingen gedaan aan de afstelling van uw fiets. Afstelling van onder andere de hoogte van het zadel, de lengte van de crank en stuurpen kunnen door Foot Connection worden onderbouwd en aangepast. Het is ook mogelijk dat er een aanpassing nodig is in uw fietsschoenen of aan de positie van het plaatje van uw fietsschoenen. Als de stand van de voet veel correctie nodig heeft kan er zelfs een speciaal zooltje gemaakt worden voor in de fietsschoenen.

Nadat de aanpassingen zijn uitgevoerd, vindt er opnieuw een opname van de fietsbeweging plaats. De nieuwe beelden en grafieken worden vergeleken met de eerste opnames en er wordt gekeken of de aanpassingen het gewenste effect hebben. Hierbij zijn uiteraard niet alleen de berekeningen van de software doorslaggevend. Even belangrijk is uw gevoel bij de nieuwe zitpositie.