Tijdens een fietsanalyse worden er verschillende aspecten die meespelen bij uw fietshouding onderzocht. Naast een voetafdruk en een lichamelijk onderzoek wordt uw fietshouding- en beweging uitvoerig geanalyseerd met behulp van geavanceerde software.

Na een grondige analyse van de verkregen informatie uit de onderzoeken kunnen er aanpassingen gedaan worden aan de afstelling van uw fiets. Na de aanpassingen wordt bekeken of het gewenste resultaat is bereikt.

Soms is het nodig om zowel een advies voor de afstelling van de fiets te geven als de stand van de voet te corrigeren. Dit gebeurt door middel van zooltjes of een aanpassing van de schoenen of plaatjes onder de schoenen.

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch terecht op : 0345-520330

Wij sturen u ter bevestiging van de afspraak een e-mail.